0%

https://xhelalkaloshi.com/wp-content/uploads/2019/10/services-head-1.png

Sherbime

 1. Lutja në xhami
 2. Namazi i xhumasë dhe predikimi i xhumasë në xhami
 3. Iftar i përbashkët dhe lutjet e Taravi
 4. Këshillim në çështje të ligjit islame (Sharia)
 5. Ndihmë në llogaritjen e zekatit dhe fitër-it
 6. Këshillim për familjen dhe martesën
 7. Këshillim për fëmijët dhe të rinjtë
 8. Mbështetje shpirtërore dhe këshillim në situata të vështira
 9. Ceremoni të varrimit
 10. Mbajtja e takimeve periodike me tema të ndryshme në xhami ose në ambiente të tjera
 11. Shoqërim në haxh dhe umre
 12. Recitim i Kuranit në ngjarje nëpër botë
 13. Moderimi i ngjarjeve islame
Pyet Hoxhen
Shkruaj dhe prek enter pastaj